Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Lubsku oraz Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach (poz. 294 i 296) - Areszt Śledczy w Lubsku został przekształcony z dniem 1 grudnia 2018 roku w Oddział Zewnętrzny w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Oddział Zewnętrzny w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu jest przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych oraz skazanych mężczyzn. Zgodnie z rejonizacją osadzania przebywają w nim tymczasowo aresztowani pozostający do dyspozycji Sądu Rejonowego w Żarach i Żaganiu oraz Prokuratury Rejonowej w Żarach, a ponadto skazani i ukarani wzywani przez wymienione organy do udziału w czynnościach procesowych. Pojemność oddziału zewnętrznego wynosi 94 miejsca zakwaterowania.  Oddział ten podlega Dyrektorowi Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej