Przeznaczenie

 

W Areszcie Śledczym w Olsztynie przebywają  tymczasowo aresztowani mężczyźni, pozostający do dyspozycji Prokuratury Rejonowej Olsztyn - Południe, Prokuratury Rejonowej Olsztyn - Północ, Sądu Rejonowego w Olsztynie oraz Sądu Garnizonowego w Olsztynie, jak również skazani i ukarani wzywani do udziału w czynnościach procesowych przez wyżej wymienione organy. W Areszcie ponadto mogą przebywać:  mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego, tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną.  Pojemność aresztu według normy 3m² wynosi 187 miejsc osadzenia. Od roku 2000 w jednostce funkcjonuje ośrodek diagnostyczny o pojemności 26 miejsc. W dniu 20.08.2018 r. w jednostce został utworzony Zespół Terenowy Systemu Dozoru Elektronicznego Aresztu Śledczego w Olsztynie.

 

Usytuowanie i historia powstania

 

Olsztyn jest największym miastem a zarazem stolicą województwa Warmińsko- Mazurskiego. Miasto jest siedzibą ośrodków gospodarczych, akademickich i ważnym węzłem komunikacyjnym - liczbę mieszkańców szacuje się na około 180 tyś.

 Więziennictwo jest ściśle wpisane w historię Olsztyna, a to za sprawą funkcjonujących na tych terenach jednostek sądownictwa miejskiego oraz kapitulnego.  Więzienie na przestrzeni lat zmieniało swoje miejsce sześć razy. Były nimi:  podzamcze, wieża zamkowa, browar na rynku, gmach koło młyna, Wysoka Brama i obecna siedziba. Tworzono je w zaadaptowanych do tego celów budynkach, najstarsze znajdowało się w lochach zamkowej wieży i w rynku staromiejskim (obecnie biblioteka wojewódzka). Pierwszy zakład karny wybudowano w 1732 roku u zbiegu dawnych ulic Garncarskiej i Młyńskiej, pomiędzy Targiem Rybnym a zamkową fosą. W 1858 roku dokonano przebudowy Wysokiej Bramy przystosowując ją na więzienie, funkcjonowało ono tam 40 lat. W 1898 roku przeniesiono je do dzisiejszego obiektu przy alei Piłsudskiego 3.

Budynek Aresztu Śledczego wzniesiono z czerwonej cegły, utrzymany jest w stylu pruskich gmachów publicznych z przełomu XIX i XX wieku. W więzieniu tym do 1945 roku przetrzymywano polskich działaczy społeczno - politycznych, niepodległościowych, oświatowych oraz gospodarczych. W styczniu 1945 roku po wkroczeniu Rosjan do miasta opanowali oni obiekty więzienie przejmując je na potrzeby NKWD. Rosjanie umieszczali w celach więziennych i tam przetrzymywali oraz poddawali śledztwu Niemców podejrzanych o przynależność do Wehrmachtu, Volkssturmu oraz niemieckich instytucji państwowych, militarnych i politycznych. Po wojnie więzienie służyło zarówno organom bezpieczeństwa (w sprawach politycznych), co i polskim organom sądowym oraz prokuratorskim funkcjonującym w Olsztynie instancji wymiaru sprawiedliwości  na poziomie grodzkim, okręgowym i apelacyjnym. Charakterystycznym dla olsztyńskiego aresztu jest kasztan zasadzony na podwórzu więziennym, który w tradycji germańsko- galijskiej był symbolem sprawiedliwości.

W 1996 roku po kapitalnym remoncie oddano do użytku część administracyjno- penitencjarną z biurami ewidencji, pokojami do czynności procesowych, świetlicą, salą do widzeń bezkontaktowych, bufetem, ambulatorium z apteką, radiowęzłem i biblioteką oraz czterema oddziałami mieszkalnymi. 

 

Inne ważne informacje

 

 

 

 

Osoby zgłaszające się do Aresztu Śledczego w Olsztynie w celu odbycia kary pozbawienia wolności nie mogą posiadać:

  1. Wyrobów tytoniowych oraz papierosów;
  2. Broni i amunicji;
  3. Alkoholu;
  4. Środków łatwopalnych
  5. Przedmiotów, których gabaryty przekraczają wymiary 50x50x50 cm 

Pokoje gościnne:

 

Informacje ogólne:

Pokoje gościnne znajdują się w budynku przy ulicy Opolskiej 42 (wjazd od ul. Czeskiej). Klucze należy pobrać w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie przy ul. Opolskiej 42.

Informacje o rezerwacjach:

Rezerwacje możliwe są w dni robocze w godzinach 8-15, pod numerami telefonu: 89 524 86 39 oraz 89 524 86 21, adresy e-mail:kamil.czaplinski@sw.gov.pl pokoje_olsztyn@sw.gov.pl (pomimo dokonania rezerwacji telefonicznej proszę zawsze przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną - informacja winna zawierać termin rezerwacji, dane osobowe osób, które przebywały będą w pokojach oraz dane płatnika do wystawienia rachunku)

W przypadku rezygnacji z rezerwacji proszę o pisemną informację na adres e-mail: dkw_olsztyn@sw.gov.pl; oraz kamil.czaplinski@sw.gov.pl

Rezerwacji proszę dokonywać przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Po dokonaniu rezerwacji należy wpłacić odpowiednią kwotę na konto: NBP O/O Olsztyn 90 1010 1397 0053 3722 3100 0000  (nr konta przeznaczony tylko i wyłącznie do dokonywania wpłat za pokoje gościnne)

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej