Areszt Śledczy w Radomiu jest jedną z największych jednostek penitencjarnych w Polsce. Pojemność aresztu określona jest na 1081 miejsc zakwaterowania. Na terenie funkcjonują 3 pawilony mieszkalne – jeden dla tymczasowo aresztowanych, drugi typu zamkniętego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych, trzeci - dla skazanych i tymczasowo aresztowanych zakwalifikowanych, jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu karnego. Ponadto działa również największy w Polsce oddział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od alkoholu, który przeznaczony jest dla skazanych recydywistów i odbywających karę po raz pierwszy. W roku 2017 dokonano rozbudowy oddziału i aktualnie jego pojemność wynosi 85 miejsc.

W radomskiej jednostce funkcjonuje nowoczesny przywięzienny szpital z oddziałem wieloprofilowym orazoddziałem psychiatrycznym dla osadzonych. Areszt wyposażony jest w nowoczesną salę gimnastyczną oraz 15 kompleksów świetlicowych, 8 punktów bibliotecznych oraz bibliotekę centralną.  Do realizowania praktyk religijnych przeznaczone są dwie kaplice. 

Stale rozwija się rządowy program „Praca dla więźniów”. Osadzeni w radomskim areszcie biorą udział w wielu kursach zawodowych, zajęciach kulturalno-oświatowych, sportowych, pracach społecznych na rzecz społeczności lokalnej oraz akcjach charytatywnych. Korzystają także z szerokiej oferty programów readaptacyjnych, również tych specjalistycznych, jak „Trening zastępowania agresji ART”, „Duluth”, „Stop przemocy – druga szansa”. Areszt Śledczy w Radomiu realizuje kampanie społeczne „Spowiedź drogowego zabójcy”, „Więzienie stracony czas”, „Bezpieczni w pracy i w służbie”.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej