Areszt Śledczy w Zielonej Górze jest przeznaczony dla mężczyzn. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Poznaniu, znajduje się na terenie województwa lubuskiego.

Zgodnie z rejonizacją osadzania przebywają w nim osadzeni pozostający do dyspozycji następujących organów: Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim, Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, Prokuratura Rejonowa w Żaganiu, Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli, Sąd Rejonowy w Nowej Soli.

Ponadto Areszt Śledczy w Zielonej Górze posiada wydzielony oddział dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy.

Osoby zgłaszające się do Aresztu Śledczego w Zielonej Górze celem odbycia kary pozbawienia wolności, winny stawić się w dniu wyznaczonym przez odpowiedni Sąd w godzinach 07:30 - 14:00.

Ustalona pojemność aresztu to 326 miejsc.

Historia tutejszej jednostki penitencjarnej sięga dnia 13.04.1840 r., w którym to wmurowany został kamień węgielny pod nowy budynek- obecny Areszt Śledczy w Zielonej Górze. Budowa trwała do 1841 roku, jednak pierwsi aresztanci trafili tutaj dopiero 01.07.1842 r. Nowo wzniesiona budowla była trzypiętrową, z dwuspadowym dachem, położoną na obrzeżach miasta, przy drodze wylotowej na Żary / Krosno Odrzańskie. Wzniesiona pod zaborem pruskim przechodziła pod kolejne jurysdykcje: niemiecką, a po II wojnie światowej - polską. Będąc z kolei częścią polskiego wymiaru sprawiedliwości przechodził Areszt kolejne etapy historii: poprzez Polską Rzeczpospolitą Ludową, lata 1945 - 1989, do Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej