• Sekretariat: (34) 310-40-36
  • Dowódca Zmiany: (34) 310-40-30
  • Dział Kadr: (34) 310-40-38; (34) 310-40-48; (34) 310-40-46
  • Dział Ochrony: (34) 310-40-57; (34) 310-40-30
  • Dział Kwatermistrzowski: (34) 310-40-40; (34) 310-40-42; (34) 310-40-47
  • Dział Łączności i Informatyki: (34) 310-40-39
  • Dział Finansowy: (34) 310-40-33; (34) 310-40-31; (34) 310-40-32
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej