Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie przeznaczony jest dla skazanych recydywistów odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Łączna pojemność oddziału zewnętrznego wynosi od dnia 18 listopada 2013r. - 185 miejsc.
Obsadę kadrową stanowią zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy cywilni. Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie położony jest na rozległym terenie, zaopatrzonym w odpowiednią infrastrukturę oraz bazę lokalową. W związku z tym prowadzone są tam oddziaływania resocjalizacyjne na wielu płaszczyznach m.in. poprzez realizację kursów zawodowych oraz programów readaptacji społecznej skazanych. Istotną część działalności oddziału stanowi przede wszystkim szeroka współpraca z instytucjami samorządu lokalnego i instytucjami państwowymi w zakresie świadczenia pracy przez skazanych.
W dniu 03.09.2012 r. weszło w życie zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zgodnie z którym utworzono w Stawiszynie Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu. Dotychczas Stawiszyn funkcjonował jako Schronisko dla Nieletnich. Od lipca 2012 r. rozpoczął się proces jego przekształcania w Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Grójcu, od  dnia 18 listopada 2013r. karę pozbawienia wolności odbywa 185 skazanych.
 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej