Oddział Zewnętrzny w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku jest jednostką penitencjarną o pojemności 437 miejsc, przeznaczoną dla skazanych mężczyzn, odbywających karę po raz pierwszy oraz młodocianych o podgrupach klasyfikacyjnych: P-2 i M-2, R-2 oraz P-3 i M-3, w warunkach zakładu karnego typu półotwartego i otwartego.

Historia Oddziału Zewnętrznego w Ustce rozpoczyna się w roku 1977, kiedy to Zarząd Okręgowy Zakładów Karnych w Koszalinie przejął budynki po OHP na potrzeby więziennictwa. Początkowo pawilony dzierżawiono od stoczni, natomiast po wypowiedzeniu umowy, skazani zostali rozwiezieni do innych jednostek, w tym do Oddziału Zewnętrznego w Słupsku przy ul. Grottgera.

Wiosną 1982r. usteckie obiekty i teren stały się własnością Służby Więziennej i po przeprowadzonych pracach remontowych, zostały zasiedlone przez skazanych.

W chwili obecnej Oddział Zewnętrzny w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku to nowoczesna, estetyczna jednostka, w skład której wchodzą trzy dwukondygnacyjne pawilony mieszkalne, budynek administracji oraz zaplecze – kuchnia ze stołówką i warsztat. Skazani przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Ustce pracują na rzecz kontrahentów zewnętrznych, a także wykonują prace wewnątrz jednostki. Do dyspozycji skazanych w każdym pawilonie są świetlice, funkcjonuje kaplica i punkt biblioteczny, ponadto jest boisko ze sztuczną nawierzchnią, teren rekreacyjny i stanowisko do ćwiczeń „body work-out”. Skazani uczestniczą aktywnie w działalności kulturalno – oświatowej zarówno na terenie jednostki jak i poza nią. Organizowane są spotkania z osobami, które swoimi dokonaniami mogą inspirować skazanych do lepszego życia oraz pracy nad sobą. W ramach oddziaływań resocjalizacyjnych wobec skazanych prowadzone są różnorodne programy resocjalizacji, które maja za zadanie zapobiegać deficytom, jak również prowadzić do skutecznej readaptacji skazanych ze środowiskiem zewnętrznym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej