Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie został utworzony 1 września 1996 roku na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z 1996 r. Nr 5, poz. 28).

Jednostką nadrzędną w stosunku do OISW w Koszalinie jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Jednostki penitencjarne w okręgu koszalińskim przeznaczone są dla wszystkich kategorii skazanych – recydywistów penitencjarnych, odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. Są to zakłady karne wszystkich typów – zamkniętego, półotwartego i otwartego.

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie od dnia 01 stycznia 2022 roku podlega 9 jednostek penitencjarnych wraz z oddziałami zewnętrznymi:

- Areszt Śledczy w Koszalinie z Oddziałami Zewnętrznymi w Dobrowie i Koszalinie,

- Areszt Śledczy w Słupsku z Oddziałem Zewnętrznym w Ustce,

- Areszt Śledczy wSzczecinie z Oddziałem Zewnętrznym w Stargardzie,

- Zakład Karny w Czarnem z Oddziałami Zewnętrznymi w Złotowie i Szczecinku,

- Zakład Karny w Goleniowie,

- Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. z Oddziałem Zewnętrznym w Słońsku,

- Zakład Karny w Nowogardzie z Oddziałem Zewnętrznym w Płotach,

- Zakład karny w Wierzchowie,

- Zakład Karny w Starem Bornem z Oddziałem Zewnętrznym w Opatówku

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie obejmuje zasięgiem swojego działania województwo zachodniopomorskie, część województwa pomorskiego,  wielkopolskiego (OZ Złotów) oraz lubuskiego (ZK Gorzów, OZ Słońsk).

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej