Zakład Karny w Czerwonym Borze położony jest w powiecie zambrowskim w gminie Zambrów we wschodniej części Niziny Północnomazowieckiej. Specyfiką jednostki jest położenie na terenie przepięknego kompleksu leśnego obfitującego w znaczną ilość zwierzyny, runa leśnego oraz znakomitego powietrza z Zielonych Płuc Polski.

Zakład Karny w Czerwonym Borze został powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 15/01/CZSW z dnia 20 czerwca 2001r. Bazą materialną, na której powstał Zakład Karny w Czerwonym Borze było mienie pozostałe po zlikwidowanej Jednostce Wojskowej 3466 Nadwiślanskich Jednostek Wojskowych MSWiA.

Zakład Karny w Czerwonym Borze jest zakładem karnym typu zamkniętego, półotwartego i otwartego. Przeznaczony jest dla: tymczasowo aresztowanych, skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie typu zamkniętego, półotwartego i otwartego, recydywistów penitencjarnych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego i półotwartego. Pojemność jednostki wynosi obecnie 958 miejsc. Od listopada 2021r. w skład Zakładu Karnego w Czerwonym Borze wchodzi Oddział Zewnętrzny w Grądach-Woniecku o pojemności 225 miejsc. 

Obiekt charakteryzuje się zabudową pawilonową ( 6 pawilonów mieszkalnych). W 2018r. na terenie jednostki wybudowano halę produkcyjną w ramach programu rządowego Ministerstwa Sprawiedliwości PRACA DLA WIĘŹNIÓW. Przy produkcji mebli organizowanej przez firmę DrewBet zatrudnienie znalazło 100 osadzonych z zakładu typu zamkniętego. 

Instytucje, organizacje i stowarzyszenia współpracujące z zakładem karnym:

Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

Regionalna Izba Historyczna w Zambrowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Biuro Porad Obywateskich w Łomży

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Fundacja Cmentarza Żydowskiego w Łomży

Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" w Warszawie

Polski Komitet Olimpijski w Warszawie

Uczelnia Jańskiego w Łomży

Nadleśnictwo Łomża

Teatr Lalki i Aktora w Łomży

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Społeczny Instytut Filmowy

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis"

Fundacja "Sławek"

Stowarzyszenie "Szansa" w Zambrowie

"Ja i Ty" Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Urząd Pracy w Zambrowie

OKE w Łomży

Parafia "Słowo życia" w Łomży

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP

Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy

Ośrodek Caritas "Przystanek w Drodze"

Filharmonia Kameralna w Łomży

IGB "Mazovia"

Kościół Chrześcijan Baptystów w Białymstoku 

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży 

Caritas Diecezji Łomżyńskiej 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Długoborzu

Tekst audio

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej