Oddział Zewnętrzny w Grądach-Woniecku podlega Dyrektorowi Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Jest jednostką typu półotwartego i otwartego dla dorosłych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. W jednostce funkcjonują cztery oddziały mieszkalne. Ustalona pojemność zakładu to 225 miejsc.

Jednostka położona jest na terenie gminy Rutki w powiecie zambrowskim. Sama miejscowość Grądy-Woniecko została wypromowana w latach 60 - tych XX - ego wieku, kiedy to na podmokłych nadnarwiańskich terenach założono Państwowe Gospodarstwo Rolne - Kombinat Łąkarski Wizna. Wówczas to w Grądach wybudowano, oprócz specjalistycznych budynków, bloki mieszkalne, nowoczesny dom kultury z salą kinową i biblioteką, szkołę podstawową, a także hotel robotniczy. Na początku lat 90 - tych wraz z przemianami społeczno - gospodarczymi w kraju, to niegdyś świetnie prosperujące gospodarstwo rolne upadło. Wówczas władze Rejonowego Aresztu Śledczego w Białymstoku podjęły starania o wybudowanie na tych terenach zakładu karnego.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej