Oddział Zewnetrzny w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach jest zakładem typu zamkniętego z oddziałami aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego oraz zakładu karnego typu otwartego. Pojemność oddziału zewnętrznego wynosi 226 miejsc. Ponadto w jednostce odbywają karę kobiety skierowane do oddziałów terapeutycznych dla osób: z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych.
Wobec skazanych kobiet w oddziale terapeutycznym stosowane są bloki tematyczne w ramach realizowanego proagramu: terapia zajęciowe, trening radzenia sobie z napięciem, trening przeciwdziałania przemocy i agresji, profilaktyka uzależnień, treningi propagujące zdrowy styl życia, zachowania asertywne, wzmacniające procesy poznawcze oraz treningi wzmacniające praktyczne umiejętności społeczne. W oddziale dla skazanych uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych realizowany jest sześciomiesięczny program terapeutyczny. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.
Oddział Zewnętrzny w Lublińcu położony jest w województwie śląskim, podlega on Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Budynek powstał za panowania pruskiego w latach 1882 – 1883,  od początku swego istnienia spełniał tę samą rolę. Do połowy lat 60-tych był przeznaczony dla mężczyzn. W latach 1963 – 1968 zakład został wyludniony w celu przeprowadzenia pierwszego generalnego remontu. Po jego zakończeniu utworzono oddział dla tymczasowo aresztowanych i skazanych kobiet. Wtedy też powstał oddział dla kobiet z anomaliami psychicznymi, prowadzony według nowego programu (jako oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo o pojemności 54 miejsc). W 1987 roku w jednostce utworzono oddział dla skazanych kobiet uzależnionych od narkotyków przeznaczony dla 16 do 20 narkomanek. W roku 2002 zaadaptowano dawne pomieszczenia hali produkcyjnej na oddział terapeutyczny dla 36  skazanych kobiet uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Od dnia 1 grudnia 2018 roku Zakład Karny w Lublińcu Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2018r został przekształcony w Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Herbach

opracował: Piotr Ciwiński

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej