Oddział Zewnętrzny w Szczecinku jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną dla recydywistów, podległą Zakładowi Karnemu w Czarnem. Pojemność oddziału wynosi 208 miejsc. Karę pozbawienia wolności odbywają tu recydywiści penitencjarni skazani za różnego rodzaju czyny kryminalne. W Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku wykonywane są zarówno kary krótkoterminowe jak i wyroki dożywotniego pozbawienia wolności.

IMG_5410.JPGIMG_5465.JPGIMG_5454.JPGIMG_5475.JPGIMG_5517.JPGIMG_5525.JPGIMG_5563.JPGIMG_5540.JPG

W budynku penitencjarnym, podzielonym na 3 kondygnacje mieszkalne, funkcjonuje biblioteka, siłownia i radiowęzeł. Osadzeni mają do dyspozycji również 4 świetlice, w których prowadzone są programy resocjalizacyjne, kursy zawodowe. W świetlicach istnieje również możliwość pooglądać telewizję i pograć w ping-ponga.

IMG_5724.JPGIMG_5609.JPGIMG_5672.JPGIMG_5658.JPG

W Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku skazani mogą również skorzystać z posługi religijnej. Na terenie jednostki penitencjarnej znajduje się rzymsko-katolicka kaplica pod wezwaniem Świętego Dobrego Łotra – patrona więźniów i nawróconych grzeszników. W każdą niedzielę ksiądz kapelan odprawia Mszę Świętą. Ponadto osadzeni mają możliwość udziału w spotkaniach religijnych organizowanych przez kościoły protestanckie – m.in. Ewangeliczny Związek Braterski. Z posługę religijną przychodzą również przedstawiciele Świadków Jehowy

IMG_5694.JPGIMG_5712.JPG

 

Historia:

Więzienie w Szczecinku zostało utworzone w czerwcu 1955r. po dobudowaniu budynku administracyjnego do istniejącego już pawilonu mieszkalnego. W 1959r. zmieniono nazwę “Więzienie w Szczecinku” na “Więzienie Karno– Śledcze w Szczecinku”. Na początku 1967 roku Więzienie Karno – Śledcze w Szczecinku zostało przekwalifikowane na Areszt Śledczy w Szczecinku, a w drugim półroczu 1967r. na Zakład Karny w Szczecinku.

Bez tytułu.pngBez tytułu3.pngBez tytułu4.pngspacerniak lata 80.jpg

W 1993r. podjęto decyzję o dokonaniu kapitalnego remontu jednostki. Cała załogę oddelegowano do różnych jednostek penitencjarnych w całym okręgu koszalińskim. Remont zakładu trwał siedem lat, a głównym wykonawcą remontu był Zakład Remontowo – Budowlany w Koszalinie. Przeprowadzone prace budowlane pozwoliły na dokonanie bardzo istotnej modernizacji zakładu karnego. Poprawiono warunki pracy personelu, a także standard odbywania kary pozbawienia wolności. Jednostkę zaczął otaczać siedmiometrowy mur ochronny. Wprowadzono różne zabezpieczenia elektroniczne. Rozwiązania te pozwoliły zrezygnować z posterunków uzbrojonych.Ciekawym ułatwieniem dla funkcjonariuszy był również system krat otwieranych przy pomocy kart zbliżeniowych, w miejsce tradycyjnych kluczy. W 2000r. technologia ta stanowiła absolutne novum, które zaczynało dopiero pojawiać się w niektórych zakładach karnych na terenie całego kraju.

Przez kolejne lata zakład karny kilkukrotnie zmieniał przeznaczenie będąc w różnych okresach jednostką penitencjarną typu zamkniętego dla więźniów młodocianych, odbywających karę po raz pierwszy oraz recydywistów penitencjarnych, a także osób tymczasowo aresztowanych. W 2013r. m.in. na potrzeby budowy nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku część Zakładu Karnego w Szczecinku funkcjonowała jako zakład karny typu półotwartego. Nasi osadzeni włożyli wówczas wydatny wkład przy wykonywaniu prac budowlanych na rzecz Straży Pożarnej.

W 2018r. decyzją Ministra Sprawiedliwości Zakład Karny w Szczecinku został formalnie zlikwidowany i od dnia 01.04.2018r. stanowi oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Czarnem. (Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018r. „W sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Szczecinku” ).

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej