Oddział Zewntrzny w Braniewie jest położony w centrum miasta, w sąsiedztwie Sądu Rejonowego. Zajmuje budynek będący wcześniej szpitalem Zakonu Sióstr Katarzynek (wzniesiony w 1900 roku). Po II wojnie światowej pozostał on w dyspozycji Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Swoją działalność rozpoczął 1 maja 1949 roku jako areszt I klasy. W okresie powojennym izolowano w braniewskim więzieniu więźniów politycznych. Jednostka ma zwartą zabudowę; trzykondygnacyjny pawilon, w którym są zakwaterowani osadzeni, został zbudowany na planie litery T i jest połączony z budynkiem administracyjnym łącznikiem komunikacyjnym. 
 

Oddział Zewntrzny w Braniewie ma ustaloną pojemność na 204 miejsca dla osób osadzonych. Jest jednostką typu zamkniętego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy z oddziałem dla skazanych młodocianych, oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej