Zakład Karny w Chełmie

Historia
Więzienie w Chełmie od roku 1934r. służyło w II Rzeczypospolitej jako izolacyjne więzienie karno śledcze do 1939r. W czasie okupacji hitlerowskiej (1939-1944) więzienie pełniło ważną rolę w systemie okupacyjnym na terenie dystryktu lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa jako areszt niemieckiej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa. W lipcu 1944r. więzienie w Chełmie jako pierwsze zaczęło służyć nowemu systemowi. Po likwidacji więzienia na Zamku w Lublinie (1954r.) miało status więzienia centralnego do roku 1965 (rola selekcyjno-transportowa, rozbudowa terytorialna, oddziały zewnętrzne). Zarządzeniem Nr 83/67 CZW MS z dnia 28.03.1967 roku w sprawie przekształcenia Aresztu Śledczego w Prudniku, Krasnymstawie i Chełmie Lubelskim jednostka penitencjarna w Chełmie została przekształcona na zakład karny. W jednostce funkcjonuje biblioteka centralna oraz punkty biblioteczne dla osadzonych na każdym oddziale mieszkalnym. Dysponujemy boiskiem sportowym wyposażonym i przeznaczonym do gry w piłkę siatkową i koszykową. W zakładzie funkcjonuje kaplica, w której odprawiane są nabożeństwa. Od 1993 roku działa Punkt Trzeźwienia i Terapii "Prosta Droga".

Przeznaczenie
Zakład karny typu zamkniętego przeznaczony dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych z oddziałami aresztu śledczego, oddziałem typu półotwartego dla mężczyzn i oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Pojemność
Pojemność jednostki została określona na 706 miejsc.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej