Zakład Karny w Dębicy

Zakład Karny w Dębicy to jednostka typu półotwartego przeznaczona dla mężczyzn, recydywistów penitencjarnych. Zakład Karny w Dębicy składa się z 6 oddziałów mieszkalnych i pojemności 552 miejsc zakwaterowania oraz Oddziału Zewnetrznego o pojemności 190 miejsc. (Łączna pojemność jednostki - 742 miejsc). Mogą tutaj odbywać karę pozbawienia wolności skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych realizowane są w wyodrębnionych dwóch Oddziałach Penitencjarnych. Oddział Penitencjarny Nr 1 stanowią oddziały mieszkalne od I do IV, Oddział Penitencjarny Nr 2 stanowią oddziały mieszkalne V i VI. W strukturach Zakładu karnego w Dębicy funkcjonuje Oddział Zewnętrzny w Chmielowie przeznaczony dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i młodocianych. Zakład Karny w Dębicy podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Historia jednostki sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to rozpoczęto na obrzeżach miasta Dębicy budowę Zakładu Karnego. Początkowo był to oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Rzeszowie, a następnie Zakładu Karnego w Tarnowie, w którym osadzani byli skazani recydywiści pracujący odpłatnie na rzecz PKP. Z dniem 30 listopada 1977 Minister Sprawiedliwości powołał do życia Zakład Karny w Dębicy jako samodzielną jednostkę. Prace budowlane były w dalszym ciągu kontynuowane. W roku 1986 oddano w użytkowanie ostatni pawilon mieszkalny i budynek administracyjny. Zakład Karny w Dębicy położony jest około 6 km od centrum Dębicy. Poruszając się drogą wojewódzką 985 Dębica – Mielec, w Pustyni przed przejazdem kolejowym należy skręcić w lewo.

Współrzędne GPS 50°3'48"N 21°26'13"E.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej