Zakład Karny w Głubczycach to jednostka typu zamkniętego z przeznaczeniem dla odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. Głubczycka jednostka penitencjarna dysponuje oddziałami zakładu karnego typu zamkniętego, typy półotwartego oraz typu otwartego. Aktualnie jednostka może pomieścić 270 osadzonych w tym 118 skazanych w oddziałach typu zamkniętego, 112 w oddziałach typu półotwartego oraz  40 oddziału typu otwartego. Obiekt charakteryzuje się zabudową pawilonową, obok pawilonów mieszkalnych znajduje się plac rekreacyjno-sportowy wraz z polami spacerowymi. Jednostka penitencjarna sąsiaduje z Sądem Rejonowym w Głubczycach. Większość skazanych odbywa karę pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania. Programy są dostosowane do możliwości jednostki, jej oferty wychowawczej, edukacyjnej, etatowej, materialnej. Oddziaływania resocjalizacyjne są prowadzone zasadniczo w trzech płaszczyznach: nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, zatrudnienia. Ponadto prowadzane są kursy zawodowe.

Historia Zakładu Karnego w Głubczycach
Więzienie wraz z budynkiem sądu pojawia się na planie miasta w wykonaniu Hruzika z 1858 roku. Plan był wizją przyszłego rozwoju miasta. Brak dokładnych źródeł dotyczących czasu budowy uniemożliwia precyzyjne ustalenie dokładnej daty uruchomienia więzienia. W opinii pani dr Katarzyny Maler, zajmującej się historią Głubczyc, więzienie zostało wybudowane w latach 1862-1863. Budynek zbudowany został w stylu typowym dla niemieckiego budownictwa obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej z zastosowaniem form nawiązujących do Rundbogenstil. Więzienie sądowe w Głubczycach mogło przyjąć 65 mężczyzn oraz 4 kobiety. Dostępne źródła podają, że niemieckie władze , w obliczu nadciągających oddziałów Armii Czerwonej, w dniu 27.01.1945 roku, skierowały do Kłodzka grupę 50 więźniów z głubczyckiego więzienia. Po przejęciu miasta przez polską administrację, budynek więzienia, do końca lat 50. XX wieku był użytkowany przez Prezydium Miasta. Po przeprowadzeniu z końcem 1959 roku remontu, w dniu 1 marca 1960 roku utworzono w budynku więzienie karno-śledcze III klasy o pojemności 200 więźniów. Jednostka podlegała Centralnemu Więzieniu w Raciborzu. W dniu 21.04.1960 roku umieszczono w głubczyckim więzieniu grupę 23 więźniów. W latach 1969 i 1970 przeprowadzono rozbudowę więzienia i wybudowano nowy pawilon o pojemności 120 więźniów, przesunięto mur ochronny w kierunku północnym i oddano do użytku dwie wieżyczki wartownicze. W dniu 15 stycznia 1975 roku Urząd Miejski w Głubczycach przekazał teren o powierzchni 8 arów, przyległy do zakładu karnego, położony pomiędzy ulicami Kochanowskiego, Koszarową, Kościuszki, administracji jednostki, która od tego dnia przejęła nieruchomość. W 1999 roku oddano do użytku budynek administracyjno - gospodarczy o powierzchni zabudowy 291,8 metrów kwadratowych. W kolejnych latach funkcjonowania jednostki zmieniało się jej przeznaczenie, przebywali w niej recydywiści, skazani dorośli, młodociani. W latach 80. zakład funkcjonował jako ośrodek pracy. Wyremontowany w 1997 roku, XIX wieczny budynek więzienny, wpisany jest do Rejestru Zabytków województwa opolskiego (K.s.+,III 2384/98). Budynek trójkondygnacyjny, złożony z dwóch przylegających do siebie bokami prostokątów, w układzie trójąktu korytarzowego; część północna szersza, południowa krótsza. Obie części kryte przenikającymi się dachami czterospadowymi. Budynek penitencjarny numer 2, wybudowany w latach 1969 i 1970, trójkondygnacyjny, murowany, bez strychu, z pełnym podpiwniczeniem. I i II piętro obydwu pawilonów penitencjarnych połączono łącznikami, umożliwiającymi przemieszczanie się pomiędzy budynkami.  Od sierpnia 2015 r. został oddany do użytku nowoczesny i funkcjonalny obiekt administracji, który w sposób znaczący poprawił warunki wykonywania powierzonych zadań. Nowy budynek usytuowany jest w miejscu starych więziennych garaży, które zlikwidowano. To trzykondygnacyjny obiekt o wysokości 11 metrów, który pełni również funkcję wejścia do jednostki. W budynku znajdują się odrębnie umiejscowione wartownia i dział ochrony oraz biura poszczególnych działów służb, a także sala odpraw i pokój gościnny. Dzięki zastosowaniu w nim nowoczesnych rozwiązań, funkcjonariusze dysponują odpowiednio wyposażonymi pomieszczeniami do pracy oraz urządzeniami zapewniającymi kontrolę obiektu i jego terenu. Bezpieczeństwo zapewnia nowoczesny elektroniczny system ochrony. Dzięki budowie znacząco poprawiła się również estetyka jednostki.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej