Zakład Karny w Przemyślu jest jednostką penitencjarną podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Ustalona pojemność jednostki, łącznie z utworzonym w grudniu Oddziałem Zewnętrznym w Medyce, to 476 miejsc. Zakład Karny w Przemyślu liczy 2 oddziały. Jest to jednostka typu zamkniętego, przeznaczona dla odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami: aresztu śledczego oraz oddziałem dla młodocianych. W jednostce funkcjonuje także oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od innych niz alkohol substancji psychoaktywnych odbywających karę po raz pierwszy oraz młodocianych o pojemności 30 miejsc.

Początki historii Zakładu Karnego w Przemyślu sięgają II połowy XIX wieku. W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. Przemyśl przypadł Austriakom, którzy wykorzystując jego naturalne warunki obronne rychło przystąpili do fortyfikowania miasta. Dzięki stopniowej lecz systematycznej rozbudowie i unowocześnianiu fortyfikacji w 1873 r. Przemyśl staje się twierdzą pierwszej klasy i utrzymuje znaczny garnizon wojskowy. Do budowy przemyskiego więzienia, uznawanego za jeden z najstarszych obiektów więziennych na terenie byłej Galicji przystąpiono około 1875 r. Powstałe więzienie nosiło nazwę GARNZUS AREST, czyli areszt garnizonowy. Budynek aresztu to gmach dwukondygnacyjny o mocnej konstrukcji zbudowany na planie litery H. Niestety z chwilą poddania twierdzy 22.03.1915 r. zniszczono wszystkie dokumenty mogące cokolwiek powiedzieć o pierwotnej konstrukcji budynku oraz o stanie etatowym załogi i więzionych tu żołnierzach. Obiekt zakładu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 1918 r. nie zmienił swojego przeznaczenia. Również w okresie II wojny światowej budynek pełnił rolę więzienia. Od 07.08.1944 r. więzienie przemyskie przechodzi pod władanie Ministerstwa Sprawiedliwości, a od 1948 r. budynek zostaje oddany do dyspozycji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Departamentu Więziennictwa. Z dnia 1.08.1956 r. pochodzi pierwszy dokument dotyczący Więzienia Karno-Śledczego w Przemyślu. W roku 1966 r. już wszystkie służby podzielono na działy. W roku 1968 utworzono pierwszy Oddział Zamiejscowy Zakładu Karnego w Przemyślu – OZ Szówsko. Na początku lat osiemdziesiątych oddział przeniesiono do miejscowości Makowisko. Oddział Zamiejscowy został rozwiązany w 1989 r. Usytuowanie obiektu uniemożliwia jego przestrzenną rozbudowę. Niemniej jednak od 1998 r. na terenie jednostki prowadzono prace remontowe mające na celu poprawę funkcjonalności jednostki. Wybudowano nowy mur ochronny oraz kompleks bramy, szatni i kantyny. W 2003 r. rozpoczęto kolejny etap modernizacji zakładu w postaci przebudowy oddziałów mieszkalnych przez co znacznej poprawie uległy warunki socjalno-bytowe osadzonych a także warunki pełnienia służby przez funkcjonariuszy. Kolejne lata to kolejne inwestycje, kótre uczyniły Zakład karny w Przemyślu nowoczesną jednostką. 

Od 1 grudnia 2021 r. został utworzony i włączony w  strukturę Zakładu Karnego w Przemyślu  Oddział Zewnętrzny w Medyce, w kótrym odbywają karę skazani recydywiści penitencjarni. Oddział Zewnętrzny   jest jednostką typu półotwartego z oddziałem otwartym. 
Oddział Zewnętrzny w Medyce usytuowany jest przy drodze krajowej Nr 28 około 1,5 kilometra przed miejscowością Medyka. Przy krzyżówce do Oddziału Zewnętrznego ustawiony jest znak informacyjny.

Wspórzędne GPS: N 49o 47' 06,86" E 22o 46' 46,83".


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej