Zakład Karny w Przytułach Starych został utworzony Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 137/12/CZSW z dnia 30 lipca 2012 roku, tym samym dokumentem zniesiono Areszt Śledczy w Ostrołęce oraz Oddział Zewnętrzny w Przytułach Starych podległy Aresztowi Śledczemu w Ostrołęce. Nowopowstała jednostka przejęła majątek ruchomy i nieruchomy dotychczasowego Aresztu Śledczego w Ostrołęce. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Służba Więzienna w 2006 roku przejęła od miasta Ostrołęka budynki w stanie surowym oraz kilkanaście hektarów ziemi po niedokończonej inwestycji, jaką miała być szkoła rolnicza, a następnie Zamiejscowy Wydział Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Przytułach Starych. Na podwalinach tej inwestycji powstała nasza jednostka penitencjarna.

Zakład Karny w Przytułach Starych i jego przeznaczenie: zakład karny typu zamkniętego, półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych; zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy i areszt śledczy (tymczasowo aresztowani mężczyźni pozostający do dyspozycji: Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie).

Ważne daty i wydarzenia dla Zakładu Karnego w Przytułach Starych:

  • Październik 2018 r. - Uroczyste nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Przytułach Starych.
  • Także w 2018 roku jednostka dołączyła do Systemu Dozoru Elektronicznego, by już dwa lata później, w lutym 2020 roku, wyodrębnić w strukturze więzienia osobny dział dozoru elektronicznego, do którego zadań należy m.in.: sprawdzanie warunków technicznych; instalacja urządzeń monitorujących; deinstalacja urządzeń monitorujących po zakończeniu lub przerwaniu odbywania kary, jak również wizyty związane z kontrolą lub naruszeniem warunków odbywania kary.
  • W 2020 roku z kolei, oddano do użytku nową halę produkcyjną firmy Metal-Technik, w której zgodnie z umową pracuję 100 skazanych. Osadzeni produkują w niej sprzęt rolniczy. Inwestycja zrealizowana dzięki rządowemu programowi " Praca dla więźniów".
  • Ostatnia ważna data w dziejach zakładu to 1 stycznia 2022 r., z którą wiąże się wejście jednostki w struktury Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie.

Pojemność jednostki po oddaniu do użytku nowych pawilonów mieszkalnych w grudniu 2021 roku, wynosi 1265 miejsc zakwaterowania osadzonych.

Zakład Karny w Przytułach Starych położony jest w powiecie ostrołęckim, w gminie Rzekuń. Jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych w Polsce.

 

 

 

plut. Daniel Dąbrowski 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej