Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 listopada 2021 r. Zakład Karny w Strzelinie określono jako zakład karny typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, zakład karny typu zamkniętego dla młodocianych, zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakład karny typu półotwartego dla młodocianych oraz zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. Największą populację stanowią skazani recydywiści penitencjarni. W ramach rządowego programu pozyskania 17 tys. miejsc dla skazanych w 2008 roku w Zakładzie Karnym w Strzelinie wybudowano nowy pawilon mieszkalny dla 258 osadzonych, tym samym pojemność jednostki wzrosła do 805 osadzonych. Obecna pojemność jednostki to 790 miejsc. Zakład Karny w Strzelinie został utworzony Zarządzeniem Nr 24/79/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.10.1979 r. Jednak za rzeczywistą datę powstania i rozpoczęcia funkcjonowania zakładu przyjmuje się datę 23 czerwca 1980 roku, kiedy to administrację oraz skazanych z terenu Ośrodka Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu, mającego siedzibę w budynkach przy kopalni granitu w Strzelinie, przemieszczono do zakładu karnego. Głównym inwestorem budowy zakładu były Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych w Strzelinie, które chciały zapewnić sobie stałych pracowników spośród skazanych odbywających tu karę pozbawienia wolności. W 1982 roku KSSD przekazały cały zakład karny na własność Ministerstwu Sprawiedliwości. Zakład Karny w Strzelinie wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. Początkowo odbywali tu kary pierwszy raz karani, następnie recydywiści, na których nakładano obowiązek świadczenia pracy w przyległych do zakładu kamieniołomach i ponownie pierwszy raz karani w tym osadzeni młodociani. Od chwili oddania do użytku zakład wymagał zmian, ulepszeń i większych lub mniejszych modernizacji, celem dostosowania go do zmieniających się przepisów i wymogów. Przebudowano kotłownię, dzięki rozbudowie mamy nowoczesną kuchnię i pralnię obsługującą oprócz naszej pięć jednostek penitencjarnych okręgu wrocławskiego. Stan modernizacji zakładu trwa do dnia dzisiejszego. W dniu 7 listopada 2004 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość nadania naszej jednostce Sztandaru, w której uczestniczyli funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci i renciści Służby Więziennej Zakładu Karnego w Strzelinie. Natomiast dnia 6 sierpnia 2004 roku dostąpiliśmy wielkiego zaszczytu błogosławieństwa papieża Jana Pawła II udzielonego funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Zakładu Karnego w Strzelinie. W 2020 roku obchodziliśmy 40-lecie istnienia naszej jednostki penitencjarnej. Jubileusze sprzyjają dokonywaniu bilansu dokonań, było ich niemało. Zawdzięczamy je w głównej mierze ciężkiej codziennej pracy byłych i obecnych funkcjonariuszy oraz pracowników naszej jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej