Zakład Karny w Wadowicach jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych (posiadających podgrupy klasyfikacyjne R-1/z i R-1/p ). W zakładzie znajduje się ponadto oddział dla tymczasowo aresztowanych. W oddziale dla tymczasowo aresztowanych przebywają osadzeni będący do dyspozycji następujących organów:  SR i PR w Wadowicach, SR i PR w Oświęcimiu, SR i PR w Suchej Beskidzkiej, SR i PR w Myślenicach, SR i PR w Olkuszu, SR i PR w Chrzanowie. Ustalona pojemność  zakładu  wynosi 312 miejsc.

Więzienie położone jest w centrum Wadowic. Składa się z pawilonu mieszkalnego oraz administracyjnego. Te dwa budynki połączone są łącznikiem komunikacyjnym. Pawilon mieszkalny składa się z 3 oddziałów mieszkalnych a w piwnicach tego starego obiektu (więzienie to budowano wraz z przyległym sądem w latach 1872 – 1876 ) znajduje się m.in. centrum k-o, biblioteka, sala do terapii zajęciowej oraz sala do ćwiczeń rekreacyjnych. W oddziałach mieszkalnych osadzeni mają do dyspozycji 2 świetlice oraz kaplicę p.w. św. Rafała Kalinowskiego poświęconą w dniu 22 października 2007 roku przez Metropolitę Krakowskiego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.

Przy zakładzie karnym funkcjonuje również Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej w Warszawie o/Wadowice, zajmująca się w głównej mierze produkcją meblarską ( m.in. produkcją mebli biurowych, wyposażenia cel mieszkalnych w sprzęt kwaterunkowy etc. ) oraz w mniejszym zakresie, metalową. [telefon (033) 8721150]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej