Zakład Karny w Wadowicach jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych (posiadających podgrupy klasyfikacyjne R-1/z i R-1/p ). W zakładzie znajduje się ponadto oddział dla tymczasowo aresztowanych. W oddziale dla tymczasowo aresztowanych przebywają osadzeni będący do dyspozycji następujących organów:  SR i PR w Wadowicach, SR i PR w Oświęcimiu, SR i PR w Suchej Beskidzkiej, SR i PR w Myślenicach, SR i PR w Olkuszu, SR i PR w Chrzanowie. Ustalona pojemność  zakładu  wynosi 309 miejsc.

Więzienie położone jest w centrum Wadowic. Składa się z pawilonu mieszkalnego oraz administracyjnego. Te dwa budynki połączone są łącznikiem komunikacyjnym. Pawilon mieszkalny składa się z 3 oddziałów mieszkalnych a w piwnicach tego starego obiektu (więzienie to budowano wraz z przyległym sądem w latach 1879 r. – 1882 ) znajduje się m.in. centrum k-o, biblioteka, sala do terapii zajęciowej oraz sala do ćwiczeń rekreacyjnych. W oddziałach mieszkalnych osadzeni mają do dyspozycji 2 świetlice oraz kaplicę p.w. św. Rafała Kalinowskiego poświęconą w dniu 22 października 2007 roku przez Metropolitę Krakowskiego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.

Na terenie zakładu karnego funkcjonuje również Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład w Wadowicach, zatrudniając skazanych odbywających karę w tutejszej jednostce. Zakład ma dwa profile produkcji - meblarski i metalowy. Jest producentem mebli oraz wyrobów metalowych na potrzeby SW oraz innych jednostek resortu sprawiedliwości ( kontakt: tel. 33 823 48 04, e-mail: wadowice@pgsw.pl)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej