Oddział Zewnętrzny w Zabrzu jest jednostką typu półotwartego z oddziałem otwartym podległą bezpośrednio Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bytomiu. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Zabrzu z dniem 30 listopada 2021 roku został zniesiony Zakład Karny w Zabrzu. Jednocześnie zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie utworzenia w Zabrzu Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bytomiu z dniem 1 grudnia 2021 roku został utworzony Oddział Zewnętrzny w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu. Pojemność Oddziału Zewnętrznego wynosi 548 miejsc w oddziale półotwartym, 66 w oddziale otwartym oraz 8 miejsc w izbie chorych. Kadra liczy 111 funkcjonariuszy i 7 pracowników cywilnych. Jednostka położona jest w dzielnicy Zaborze niedaleko jednej z głównych ulic Zabrza, ulicy Wolności. Teren obejmuje powierzchnię 3,7 ha. W tej chwili jednostka składa się z 6 pawilonów mieszkalnych przeznaczonych dla osadzonych, budynku administracyjnego oraz kilku budynków pomocniczych (kuchnia, stołówka, magazyny etc). Osadzeni mają dostęp do kaplicy, sali ekumenicznej oraz do świetlic i boisk sportowych. Poprzednią jednostkę znajdująca się na tym terenie przed przekształceniem to jest Zakład Karny w Zabrzu, Minister Sprawiedliwości powołał w maju 1973 roku. Do połowy roku 1974 trwały prace reorganizacyjne, których celem było przygotowanie jednostki do przyjęcia więźniów. Zakład przeznaczony był wówczas dla mężczyzn wtórnie karanych, do których nie miał zastosowania art. 60 k.k. z 1969 roku, a następnie skazani recydywiści, którym pozostało do odbycia kary nie więcej niż 5 lat w rygorze zasadniczym i nie więcej niż 3 lata w złagodzonym. Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, Zakład Karny w Zabrzu podobnie jak inne jednostki przekształcony został w Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych, które funkcjonowały do 31 grudnia 1982 roku. Od roku 1983 roku do 30 listopada 2021 roku zakład pełnił swoją pierwotną funkcję.

opracowanie: mł. chor. Adam Górny, por. Daniel Prątnicki 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej