Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Oddział Zamiejscowy w Kikitach jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, którą kieruje komendant przy pomocy zastępcy komendanta, głównego księgowego oraz kierowników działów.

Szczegółowy zakres działania komendanta oraz strukturę organizacyjną Ośrodka określa statut nadany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie jest powołany do prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Ponadto realizuje zadania:

1. przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia warunków techniczno-organizacyjnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa oraz na czas sytuacji nadzwyczajnych;

2. w zakresie zbiorowego i tymczasowego zakwaterowania funkcjonariuszy Służby Więziennej na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa oraz na czas sytuacji nadzwyczajnych;

3. w zakresie oddziaływań penitencjarnych, o których mowa w art. 67 § 3 kodeksu karnego wykonawczego, wobec osadzonych w nim zatrudnionych.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej