Zespół prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Łucja Darbah-Kopczyńska

e-mail: zkm@sw.gov.pl

tel. 781 778 187

  

Zastępca Rzecznika Prasowego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

ppłk Arleta Pęconek

e-mail: zkm@sw.gov.pl

tel. 601 398 032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzecznicy prasowi dyrektorów okręgowych i komendantów ośrodków szkolenia

OISW Stopień, Imię i Nazwisko Telefon komórkowy Telefon służbowy email
Bydgoszcz
kpt. Agnieszka Wollmann
505 492 710
52 585 52 96
Katowice
mjr Justyna Siedlecka
662 653 555
32 208 45 24
Koszalin
mjr Robert Trembowelski
795 153 707
94 480 91 44
Kraków
mjr Anna Czajczyk
609 910 242
12 630 13 12
Lublin
mjr Edyta Radczuk
607 069 932
81 710 45 64
Łódź
mjr Piotr Sokołowski
501 018 873
42 675 00 76
Olsztyn
mjr Magdalena Socha
506 811 348
89 524 87 45
Opole
por. Dawid Makowski
693 224 051
77 549 22 13
Poznań
mjr Jan Kurowski
514 006 602
61 856 83 67
Rzeszów
mjr Maciej Słysz
609 339 384
17 858 07 79
Warszawa
ppor. Bartosz Muszyński  
605 244 316
22 640 82 84
COSSW Kule
kpt. Iwona Kotynia
512 968 830
34 3104037
iwona.kotynia@sw.gov.pl    
OSSW Popowo st. szer. Kamila Syposz

501 437 839

22 782 75 00

Kamila.Syposz@sw.gov.pl

ODK SW Sucha por. Emilia Michalska 511 808 759 52 334 12 70

 emilia.michalska@sw.gov.pl

ODK SW Olszanica mjr Krzysztof Starzak 507 131 123 13 46 17 460

krzysztof.starzak@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej