Zespół prasowy:

por. Agata Dudek

kpt. Przemysław Gadomski

ppor. Sebastian Furmańczyk

por. Sebastian Taraszkiewicz

mjr Łukasz Zamerski

plut. Sylwia Lisiecka

e-mail: rzecznik.dzierzoniow@sw.gov.pl

tel. +48 502 356 273

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej