Koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

mł. chor. Tomasz Czekan

e-mail: tomasz.czekan@sw.gov.pl

tel. 32 4000 821

 

Deklaracja dostępności

Skarga na brak dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej