​​​Trybunał Konstytucyjny

Al. Jana Christiana Szucha 12a
00-918 Warszawa

www.trybunal.gov.pl

Sąd Najwyższy

Pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa 41
tel. (+48 22) 530-80-00

www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Jasna 6
00-013 Warszawa
tel.: (+48 22) 551 60 00

www.nsa.gov.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel.: (+48 22) 828 10 08, 828 69 96, 556 44 40
fax: (+48 22) 556 44 50

www.hfhrpol.waw.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
tel.:(+ 48 22) 551 77 00
fax:(+ 48 22) 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

www.rpo.gov.pl

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
Tel : +33 (0)3 88 41 20 18
Fax : +33 (0)3 88 41 27 30

www.echr.coe.int

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej