• Sekretariat: 32 208 44 02 fax 32 251 54 66
 • Dowódca Zmiany: 32 208 44 69 / 32 208 44 70 fax 32 251 54 61
 • Dział Organizacyjny: 32 208 44 07 / 32 208 44 95
 • Dział Kadr: 32 208 44 65 / 32 208 44 90
 • Dział Penitencjarny: 32 208 44 80 / 32 208 44 50
 • Dział Ochrony: 32 208 44 60 / 32 208 44 61
 • Dział Ewidencji: 32 208 44 10 do 18
 • Dział Kwatermistrzowski: 32 208 44 30 / 32 208 44 35
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 208 44 19 / 32 208 44 87
 • Dział Łączności i Informatyki: 32 208 44 43 / 32 208 44 42
 • Dział Finansowy: 32 208 44 20 / 32 208 44 25
 • Służba Zdrowia: 32 208 44 79 / 32 208 44 55
 • Ośrodek Diagnostyczny: 32 208 44 96
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej