• Sekretariat: 32 222 27 32
 • Dowódca Zmiany: 32 318 34 00
 • Dział Organizacyjny: 32 318 33 84
 • Dział Kadr: 32 318 34 05 , 32 318 34 10
 • Dział Penitencjarny: 32 318 34 06
 • Dział Ochrony: 32 318 34 09
 • Dział Ewidencji: 32 318 34 17 , 32 318 34 24, 32 318 34 07
 • Dział Kwatermistrzowski: 32 318 33 80, 32 318 34 08
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 318 33 83
 • Dział Łączności i Informatyki: 32 318 33 81
 • Dział Finansowy: 32 318 34 21
 • Służba Zdrowia: 32 318 34 16
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej