Sekretariat: (74) 854-93-00

Dział Organizacyjno Prawny i Kadr: (74) 854-93-10

Dział Penitencjarny: (74) 854-93-06; (74) 854-93-14; (74) 854-93-19; (74) 854-93-11;

Dział Ochrony: (74) 854-93-04

Dział Ewidencji: (74) 854-93-03; (74) 854-93-13; (74) 816-59-08; (74) 816-59-09; (74) 816-59-10; (74) 816-59-11;

Dział Kwatermistrzowski: (74) 854-93-08; (74) 854-93-09;

Dział Łączności i Informatyki: (74) 854-93-18

Dział Finansowy: (74) 854-93-07; (74) 854-93-17

Dział Dozoru Elektronicznego (74) 816-59-16; 507-459-684

Służba Zdrowia: (74) 854-93-05

Kantyna:  (22) 328 62 79

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej