Sekretariat: 33 828 05 11

Dowódca Zmiany: 33 828 05 21

Dział Organizacyjny: 33 828 05 37

Dział Penitencjarny: 33 828 05 18 / 33 828 05 16 / 33 828 05 17 / 33 828 05 12

Dział Ochrony: 33 828 05 20 / 33 828 05 22 / 33 828 05 23

Dział Ewidencji: 33 828 05 24 / 33 828 05 25 / 33 828 05 26 / 33 828 05 27 / fax do godz. 15.30 nr 33 445 42 32

Dział Kwatermistrzowski: 33 828 05 30 / 33 828 05 32 / 33 828 05 33

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 33 828 05 29

Dział Łączności i Informatyki: 33 828 05 28 / 33 828 05 38

Dział Finansowy: 33 828 05 14

Służba Zdrowia: 33 828 05 13

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej