• Sekretariat: (52) 397-49-99
  • Dowódca Zmiany: (52) 397-49-99
  • Dział Kadr: (52) 382-09-22
  • Dział Penitencjarny: (52) 397-49-99
  • Dział Ochrony: (52) 397-49-99
  • Dział Ewidencji: (52) 398-35-55
  • Dział Kwatermistrzowski: (52) 397-49-99
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (52) 398-35-53
  • Dział Łączności i Informatyki: (52) 398-35-61
  • Dział Finansowy: (52) 398-35-65
  • Służba Zdrowia: (52) 398-35-68
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej