WERSJA AUDIO
Rozmiar: 1.6 MB
 • Sekretariat: 55 611 21 09, 55 611 21 10
 • Dowódca Zmiany: 55 611 21 00
 • Dział Organizacyjny: 55 611 21 05
 • Dział Kadr: 55 611 21 12, 55 611 21 13, 55 611 21 14
 • Dział Penitencjarny: 55 611 21 55
 • Dział Ochrony: 55 611 21 20
 • Dział Ewidencji: 55 611 21 70
 • Dział Kwatermistrzowski: 55 611 21 40
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 55 611 21 66, 55 611 21 67
 • Dział Łączności i Informatyki: 55 611 21 50 , 55 611 21 51
 • Dział Finansowy: 55 611 21 30
 • Służba Zdrowia: 55 611 21 15
 • Oddział terapeutyczny: 55 611 21 35
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej