Sekretariat: 68 37 25 400

Dowódca Zmiany: 68 37 25 411

Dział Penitencjarny: 68 37 25 400

Dział Kadr ZK Krzywaniec: 68 32 84 006; 68 32 84 005

Dział Kwatermistrzowski ZK Krzywaniec: 68 32 29 411

Dział Ochrony: 68 37 25 412

Dział Ewidencji: 68 37 25 405

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 68 37 25 414 - tylko we Czwartki

Dział Łączności i Informatyki: 68 322 94 01; 68 322 94 02

Dział Finansowy: 68 37 25 408; 68 37 25 418

Służba Zdrowia: 68 37 25 415

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej