• Sekretariat: (89) 524-86-03
 • Dowódca Zmiany: (89) 524- 86-00
 • Dział Organizacyjny: (89) 524-86-06
 • Dział Kadr: (89) 524-86-05
 • Dział Penitencjarny: (89) 524-86-70
 • Dział Ochrony: (89) 524-86-00
 • Dział Ewidencji: (89) 524-86-49
 • Dział Kwatermistrzowski: (89) 524-86-20
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (89) 545-14-03
 • Dział Łączności i Informatyki: (89) 524-86-30
 • Dział Finansowy: (89) 524-86-11
 • Służba Zdrowia: (89) 524-86-90
 • Dział Dozoru Elektronicznego: (89) 524-86-26
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej