Sekretariat: (62) 595 21 00 fax (62) 595 21 02                                       

Dowódca Zmiany: (62) 595 21 21

Dział Organizacyjny: (62) 595 21 00                                                      

Dział Kadr: (62) 595 21 08

Dział Penitencjarny: (62) 595 21 11

Dział Ochrony: (62) 595 21 09

Dział Ewidencji: (62) 595 21 05

Dział Kwatermistrzowski: (62) 595 21 17

Dział Zatrudnienia Osadzonych: (62) 595 21 13

Dział Łączności i Informatyki: (62) 595 21 20

Dział Finansowy: (62) 595 21 14

Służba Zdrowia: (62) 595 21 28

Rejestracja widzeń: (62) 595 21 01

Rekrutacja: (62) 595 21 08

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej