wersja audio Rozmiar: 1.7 MB
 • Sekretariat: 44 616 63 03 / 44 616 63 04
 • Dowódca Zmiany: 44 616 63 92
 • Dział Kadr: 44 616 63 05
 • Dział Penitencjarny: 44 616 63 20 / 44 616 63 21
 • Dział Ochrony: 44 616 63 90 / 44 616 63 91
 • Dział Ewidencji: 44 616 63 40 / 44 616 63 43
 • Dział Kwatermistrzowski: 44 616 63 70
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 44 616 63 12
 • Dział Łączności i Informatyki: 44 616 63 71
 • Dział Finansowy: 44 616 63 50
 • Służba Zdrowia: 44 616 63 60
 • Dział Terapeutyczny: 44 616 63 33
 • Rekrutacja: 572 006 108
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej