• Oddział Terapeutyczny: (48) 613-12-70
 • Sekretariat: (48) 613-10-00
 • Dowódca Zmiany: (48) 613-13-00
 • Dział Organizacyjny: (48) 613-10-20
 • Dział Kadr: (48) 613-10-14
 • Dział Penitencjarny: (48) 613-11-40
 • Dział Ochrony: (48) 613-12-90
 • Dział Ewidencji: 

- kierownik działu (48) 613-11-10/11

- statystyka (48) 613-11-15

- Czynności procesowe (48) 613-11-17

- Orzeczenia oczekujące (48) 613-11-18

- Przyjęcia (48) 613-11-19

- Zwolnienia (48) 613-11-21

- Transporty (48) 613-11-25

 • Dział Kwatermistrzowski: (48) 613-10-70
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (48) 613-11-05
 • Dział Łączności i Informatyki: (48) 613-10-60
 • Dział Finansowy: (48) 613-10-40
 • Służba Zdrowia: (48) 613-12-10
 • Dyrektor Szpitala: 48 61-31-241 VOIP 6204241
 • Sekretariat Szpitala: 48 61-31-240 VOIP 6204240
 • Pielęgniarka Przełożona: 48 61-31-252 VOIP 6204252
 • Ordynator oddziału wieloprofilowego: 48 61-31-243 VOIP 6204256
 • Gabinet zabiegowy oddziału wieloprofilowego: 48 61-31-253 VOIP 6204253
 • Ordynator oddziału psychiatrii 48 61-31-245 VOIP 62004245
 • Gabinet zabiegowy oddziału psychiatrii 48 61-31-248
 • Dział farmacji 48 61-31-247 VOIP 62004247
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej