• Oddział Terapeutyczny: (48) 613-12-70
 • Sekretariat: (48) 613-10-00
 • Dowódca Zmiany: (48) 613-13-00
 • Dział Organizacyjny: (48) 613-10-20
 • Dział Kadr: (48) 613-10-14
 • Dział Penitencjarny: (48) 613-11-40
 • Dział Ochrony: (48) 613-12-90
 • Dział Ewidencji: 

- kierownik działu (48) 613-11-10/11

- statystyka (48) 613-11-15

- Czynności procesowe (48) 613-11-17

- Orzeczenia oczekujące (48) 613-11-18

- Przyjęcia (48) 613-11-19

- Zwolnienia (48) 613-11-21

- Transporty (48) 613-11-25

 • Dział Kwatermistrzowski: (48) 613-10-70
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (48) 613-11-69
 • Dział Łączności i Informatyki: (48) 613-10-60
 • Dział Finansowy: (48) 613-10-40
 • Służba Zdrowia: (48) 613-12-10
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej