• Sekretariat: 59 848 32 01
  • Dowódca Zmiany: 59 848 18 00
  • Dział Kadr: 59 848 32 10 - 59 848 32 12
  • Dział Penitencjarny: 59 848 18 20 - 59 848 18 32
  • Dział Ochrony: 59 848 18 02, 59 848 18 03
  • Dział Ewidencji: 59 848 32 04 - 59 848 32 09
  • Dział Kwatermistrzowski: 59 848 32 20 - 59 848 32 30
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 59 848 18 21
  • Dział Łączności i Informatyki: 59 848 18 40, 59 848 18 41
  • Dział Finansowy: 59 848 32 15 - 59 848 32 19
  • Służba Zdrowia: 59 848 32 38 - 39
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej