• Sekretariat: 32 292 48 75 / fax 32 292 55 02
 • Dowódca Zmiany: 32 292 48 77 / fax 32 292 55 01
 • Dział Organizacyjny: 32 263 13 28
 • Dział Kadr: 32 263 02 34 / 32 263 14 73
 • Dział Penitencjarny: 32 292 48 84
 • Dział Ochrony: 32 292 48 89 / 32 263 12 65
 • Dział Ewidencji: 32 263 11 08 / 32 263 18 01 / 32 292 48 73 / 32 363 70 35 / 32 292 48 87 / fax 32 292 54 34
 • Dział Kwatermistrzowski: 32 292 48 88 / 32 263 16 09 / 32 263 17 62
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 263 14 27
 • Dział Łączności i Informatyki: 32 263 12 13
 • Dział Finansowy: 32 292 48 86 / 32 263 15 80
 • Służba Zdrowia: 32 263 14 37
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej