• Sekretariat: 87 565 12 07 / 565 12 08 / FaxToMail 87 565 03 28
 • Dowódca Zmiany: 87 565 25 76 / 565 25 77 / FaxToMail 87 565 12 12
 • Dział Penitencjarny: 87 565 25 51 / 565 25 52
 • Dział Ochrony: 87 565 25 70 / 565 25 71
 • Dział Ewidencji: 87 565 25 43 / 565 25 44
 • Dział Kwatermistrzowski: 87 565 25 25 / 565 25 26
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 87 565 25 39 / 565 25 40 / 565 25 41
 • Dział Łączności i Informatyki: 87 565 25 22 / 565 25 23 / 565 25 24
 • Dział Finansowy: 87 565 25 14 / Depozyty 87 565 25 17
 • Służba Zdrowia: 87 565 25 56
 • Oddział Terapeutyczny 87 565 12 07 wew .388: 87 565 25 63
 • Dział kadr i spraw organizacyjno - prawnych: 87 565 25 06 / 565 25 07 / 565 25 08 / 565 25 09
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej