Sekretariat: 61 29 21 345

Dowódca Zmiany: 61 29 28 641

Dział Kadr: 67 25 45 029

Dział Penitencjarny: 67 25 45 050

Dział Ochrony: 61 29 28 642

Dział Ewidencji: 61 29 28 633

Dział Kwatermistrzowski: 61 29 28 645

Dział Zatrudnienia Osadzonych: 67 25 45 073

Dział Informatyki i Łączności: 61 29 28 640

Dział Finansowy: 67 25 45 080

Służba Zdrowia: 67 25 45 060

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej