Sekretariat: (56) 657-79-11

Dowódca Zmiany: (56) 657-79-10

Dział Organizacyjny: (52) 354-12-15

Dział Kadr: (52) 354-12-14, (52) 354-12-28

Dział Penitencjarny:  (56) 657-79-70, (52) 354-12-47  

Zatrudnienie osadzonych: (56) 657-79-76,

Dział Ochrony: (56) 657-79-60, (52) 354-12-36

Dział Ewidencji: (56) 657-79-31

Dział Kwatermistrzowski: (52) 354-12-21 (52) 354-12-22

Zespół Informatyki i Łączności: (56) 657-79-42

Dział Finansowy: (56) 657-79-22

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej