• Sekretariat: (22) 847-33-41 / (22) 354-51-00
 • Dowódca Zmiany: (22) 354-51-11 / (22) 354-51-30
 • Dział Organizacyjny: (22) 354-51-35 / (22) 354-51-05
 • Dział Kadr: (22) 354-51-04 / (22) 354-52-05 / (22) 354-51-14
 • Dział Penitencjarny: (22) 354-52-10 / (22) 354-52-11
 • Dział Ochrony: (22) 354-51-10 / (22) 354-51-12 / (22) 354-51-13 / (22) 354-51-25
 • Dział Ewidencji: (22) 354-52-71 / (22) 354-52-72 / (22) 354-52-73 / (22) 354-52-78
 • Dział Kwatermistrzowski: (22) 354-51-70 / (22) 354-51-71 / (22) 354-51-72 / (22) 354-51-75
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (22) 354-51-06
 • Dział Łączności i Informatyki: (22) 354-51-73
 • Dział Finansowy: (22) 354-52-80 / (22) 354-52-81 / (22) 354-52-82 / (22) 354-52-83
 • Służba Zdrowia: (22) 354-52-90 / (22) 354-52-91
 • Odział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu: (22) 354-52-12
 • Oddział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzającyh lub substancji psychotropowych: (22) 354-52-18
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej