• Sekretariat: 68 32 98 240
 • Dowódca Zmiany: 68 32 98 200
 • Dział Organizacyjny: 68 32 98 216
 • Dział Kadr: 68 35 36 470
 • Dział Penitencjarny: 68 32 98 230
 • Dział Ochrony: 68 32 98 210
 • Dział Ewidencji: 68 35 36 460
 • Dział Kwatermistrzowski: 68 32 98 220
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 68 32 98 229
 • Dział Łączności i Informatyki: 68 32 98 218
 • Dział Finansowy: 68 35 36 450
 • Służba Zdrowia: 68 35 36 466
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej