• Sekretariat: 77 410 73 80
  • Dowódca Zmiany: 77 410 73 80
  • Dział Kadr: 77 410 74 03
  • Dział Penitencjarny: 77 410 73 83
  • Dział Ochrony: 77 410 73 81
  • Dział Ewidencji: 77 410 74 23
  • Dział Kwatermistrzowski: 77 410 74 15
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 77 410 74 22
  • Dział Łączności i Informatyki: 77 410 74 10
  • Dział Finansowy: 77 410 74 06
  • Służba Zdrowia: 77 410 73 82
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej