• Sekretariat: (77) 454 - 56 - 47; (77) 549 - 22 - 50
  • Dowódca Zmiany: (77) 549 - 23 - 80
  • Dział Kadr: (77) 549 - 23 - 11
  • Dział Penitencjarny: (77) 549 - 23 - 33, (77) 549 - 23 - 312
  • Dział Ochrony: (77) 549-23-81, (77) 549 - 22 - 57
  • Dział Ewidencji: (77) 549 - 22 - 56
  • Dział Kwatermistrzowski: (77) 549 - 22 - 54, (77) 549 - 23 - 84
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (77) 549 - 23 - 20
  • Dział Łączności i Informatyki: (77) 54 - 22 - 14
  • Dział Finansowy: (77) 549 - 23 - 05
  • Służba Zdrowia: (77) 549 - 23 - 86, 77 549 22 - 78
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej