• Dowódca Zmiany: 59 815 25 40
  • Dział Penitencjarny: 59 848 69 60 - 59 848 69 76
  • Dział Ochrony: 59 815 25 41
  • Dział Kwatermistrzowski: 59 815 21 74 - 59 815 21 77
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 59 848 69 63, 59 848 69 64
  • Dział Łączności i Informatyki: 59 815 21 73
  • Służba Zdrowia: 59 815 21 70 - 59 815 21 71
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej