• Dowódca Zmiany: 34 325 86 40
  • Dział Penitencjarny: 34 325 86 44 / 34 325 86 45 / 34 325 86 46
  • Dział Kwatermistrzowski: 34 325 86 42
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 34 325 86 43
  • Dział Łączności i Informatyki: 34 325 86 47
  • Służba Zdrowia: 34 325 86 48
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej