• Sekretariat: (52) 585-52-16
 • Dowódca Zmiany: (52) 585-53-88
 • Dział Organizacyjny: (52) 585-53-47
 • Dział Kadr: (52) 585-53-44, (52) 585-53-37, (52) 585-53-46
 • Dział Penitencjarny: (52) 585-52-81
 • Dział Ochrony: (52) 585-53-38
 • Dział Ewidencji: (52) 585-53-43
 • Dział Kwatermistrzowski: (52) 585-53-33
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (52) 585-52-81
 • Dział Łączności i Informatyki: (52) 585-53-94
 • Dział Finansowy: (52) 585-53-35
 • Służba Zdrowia: (52) 585-53-41
 • Nabory okręgowe: (52) 585-53-42
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej