Ważne telefony

Dział

Telefon

VOIP

Sekretariat

86 215 35 83
86 276 48 50

6 266 000

Sekretariat - faks

86 276 48 50

-

 

Dowódca Zmiany

86 276 49 18

86 215 35 85

6 266 300

Dowódca Zmiany - faks

86 216 62 10

86 215 35 85

-

Dział Organizacyjno-prawny

86 276 48 58

6 266 020

Dział Kadr

86 276 48 56

6 266 010

Dział Penitencjarny

86 276 48 83

6 266 140

Dział Ochrony

86 276 49 12

6 266 290

Dział Ewidencji - kierownik
Dział Ewidencji - z-ca kierownika

86 276 48 77
86 276 48 78

6 266 110
6 266 111

Dział Ewidencji, przyjęcia, orzeczenia oczekujące, przerwy w karze

86 276 48 82  
Dział Ewidencji, transporty, czynności procesowe 86 276 48 79  
Dział Ewidencji, korespondencja  86 276 48 80  
Dział Ewidencji, zwalnianie osadzonych 86 276 49 29  
Dział Ewidencji, wprowadzanie orzeczeń 

86 276 33 23

86 276 48 81

 

Dział Ewidencji - faks

86 276 48 82

-

Dział Kwatermistrzowski

86 276 48 67

6 266 070

Dział Zatrudnienia Osadzonych

86 276 48 76

6 266 106

Dział Łączności i Informatyki

86 276 48 65

6 266 060

Główny Księgowy

86 276 48 61

6 266 040

Dział Finansowy- płace funkcjonariuszy

86 276 48 62

6 266 041

Dział Finansowy- sprawy osadzonych

86 276 48 64

6 266 043 

6 266 042

Dzaił Finansowy- księgowość  86 276 49 31       6 266 044
Paczki osadzonych  

86 215 35 98

22 328 61 37 

22 328 61 34

 

Służba Zdrowia

86 276 49 10

6 266 210

Tekst audio
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej